Ορκωμοσία Δευτέρας 20 Δεκεμβρίου 2021

Η ορκωμοσία θα τελεσθεί την Δευτέρα 20  Δεκεμβρίου 2021 ώρα 11:00.

Οι απόφοιτοι που ορκίζονται καλούνται στις 20 Δεκεμβρίου να προσέλθουν στην Γραμματεία της Ακαδημίας, στις 10:30 για να παραλάβουν τις βεβαιώσεις τους.

Η είσοδος στον χώρο των σπουδαστών/φοιτητών και επισκεπτών πραγματοποιείται κατόπιν επίδειξης είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού , είτε πιστοποιητικού νόσησης είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (PCR ή Rapid test), που έχει διεξαχθεί έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της τελετής, και ταυτόχρονης διενέργειας ελέγχου ταυτοπροσωπίας. Κατ΄ εξαίρεση είναι δυνατή η είσοδος ανηλίκων ηλικίας τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών κατόπιν διεξαγωγής και δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της τελετής.  Τα άτομα τα οποία ενδεχομένως να συνοδεύουν τους ορκιζόμενους δεν μπορεί να είναι περισσότερα από δύο (2) για κάθε φοιτητή/τρια.

Η χρήση της προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες και παρευρισκόμενους στην τελετή τόσο κατά την είσοδο, όσο και καθ΄ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στον χώρο διεξαγωγής της τελετής.

Επόμενες Εκδηλώσεις

el