Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)

Θέμα: Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινούακαδημαϊκού εξαμήνου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) Εν όψει της

Περισσότερα

Επόμενες Εκδηλώσεις

el