Ανακ. κ.Πασσάκου για τις εξετάσεις

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 κ. ΠΑΣΣΑΚΟΥ

 

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν σε μαθήματα του κ. Πασσάκου, πρέπει να έλθουν έγκαιρα σε συνεννόηση μαζί του μέσω e-mail (dimitriospassakos@aeaa.gr), ώστε να κανονιστούν ο χρόνος και ο διαδικτυακός τόπος της εξέτασης.

Upcoming Events

en_GB