Ανακοίνωση εκλογής του κ.Μιχαήλ Μαντζανά σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή της ΑΕΑΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Της συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή μέλους Δ.Π. της ΑΕΑΑ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλοσοφία» με θέμα την κρίση για εκλογή.

Σήμερα Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00, στο κτήριο της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας της Αθήνας στη Ν. Κηφισιά, συνεδρίασε το Εκλεκτορικό Σώμα για την εκλογή μέλους Δ.Π. της ΑΕΑΑ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλοσοφία» με θέμα την κρίση για εκλογή.

Πρόεδρος στη Διαδικασία: Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. της ΑΕΑΑ, Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κ. Αθηναγόρας.

Τα Πρακτικά κράτησε η Γραμματέας της ΑΕΑΑ, Δρ. Πολίνα Κοντογιάννη.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Πρόεδρος: «Επομένως, από τους δέκα παρόντες ψήφισαν θετικά και οι δέκα και εκλέγεται ο κ. Μιχαήλ Μαντζανάς στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή της ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο ¨Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλοσοφίᨻ.