Ανακοίνωση εκλογής της κ.Σπυριδούλας Κωσταρά σε θέση Επίκουρης Καθηγήτριας της ΑΕΑΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της Συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση θέσης Δ.Π. της ΑΕΑΑ στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογία της Επικοινωνίας», με θέμα την κρίση για εκλογή.

Σήμερα Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 στο κτήριο της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας της Αθήνας στη Ν. Κηφισιά, συνεδρίασε το Εκλεκτορικό Σώμα για την πλήρωση θέσης Δ.Π. της ΑΕΑΑ στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο ¨Ψυχολογία της Επικοινωνίας¨, με θέμα την κρίση για εκλογή.

Πρόεδρος στη Διαδικασία: Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. της Α.Ε.Α.Α. Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κ. Αθηναγόρας.

Γραμματέας: Δρ. Πολίνα Κοντογιάννη, Γραμματέας της Α.Ε.Α.Α.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Πρόεδρος: «Οι ψήφοι ήταν 8 υπέρ και τρεις κατά. Επομένως κατά πλειοψηφία η υποψήφια κ. Σπυριδούλα Γ. Κωσταρά εκλέγεται στη θέση της Επίκουρης Καθηγήτριας με θητεία της ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο ¨Ψυχολογία της Επικοινωνίας¨».