Μονιμοποίηση κ.Β.Μαυροσκά

Στο ΦΕΚ 1287Γ΄/12-12-2017 δημοσιεύθηκε η μονιμοποίηση της κ. Βασιλικής Μαυροσκά σε θέση Επίκουρης Καθηγήτριας της ΑΕΑΑ.