ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΕΑΑ

N. Κηφισιά 30-10-2018

Αρ. πρωτ. Φ8/544

Η ΑΕΑΑ καλεί μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους της Γενικής Κυβέρνησης να υποβάλουν αιτήσεις για απόσπαση ή μετάταξή τους στην ΑΕΑΑ, στο πλαίσιο του Β΄ κύκλου κινητικότητας (http://www.apografi.gov.gr/).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην εφαρμογή της Απογραφής (www.apogarfi.gov.gr) έως και την Τρίτη 13/11/2018.

Προσφερόμενες κενές θέσεις προς κάλυψη:

Για περισσότερες πληροφορίες: Δρ. Πολίνα Κοντογιάννη, Γραμματέας της ΑΕΑΑ, τηλ. 2106253406.