ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ Erasmus+/ΕΤΟΣ 2019-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ERASMUS+ 2019-2020

ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

  1. στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου, στη Λευκωσία, το διάστημα Ιουνίου-Ιουλίου 2019.

 Ωράριο εργασίας (κατά προσέγγιση): Δευτέρα: 10:00-14:00, Τρίτη-Παρασκευή: 08:00-16:00, Σάββατο: 09:00-13:00

Παρέχεται δωρεάν στέγαση και σίτιση στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Καλός Σαμαρείτης», Λευκωσία.

Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής άσκησης, χορηγείται στους φοιτητές σχετική  Βεβαίωση.

Επιχορήγηση Erasmus+: 570 ευρώ μηνιαίως (+100 ευρώ/μήνα για κοινωνικώς ευπαθείς, ατομικό εισόδημα<7500).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ERASMUS+ έχουν φοιτητές και φοιτήτριες ΠΔΕΚ της ΑΕΑΑ, που είναι υπήκοοι χώρας–μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ολοκληρώσει το τέταρτο έτος σπουδών τους.

Οι φοιτήτριες που θα επιλεγούν, υποχρεούνται να έχουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης και ιδιωτική ασφάλεια Γενικής Αστικής Ευθύνης υπέρ Τρίτων και Ασφάλεια Προσωπικού Ατυχήματος.

  1. Στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, Κωνσταντινούπολη, για ένα δίμηνο ή τρίμηνο (το διάστημα Ιουλίου - Αυγούστου 2019 ή Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2019).

Παρέχεται δωρεάν διαμονή και σίτιση μέσα στη Σχολή. 

Ωράριο εργασίας (κατά προσέγγιση): Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00-16:00, Σάββατο: 09:00-12:00

Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής άσκησης, χορηγείται στους φοιτητές σχετική  Βεβαίωση.

Επιχορήγηση Erasmus+: 520 ευρώ μηνιαίως (+100 ευρώ/μήνα για κοινωνικώς ευπαθείς, κατά κεφαλήν/ατομ. εισόδημα<7500).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ERASMUS+ έχουν άρρενες φοιτητές της ΑΕΑΑ, που είναι υπήκοοι χώρας–μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών τους.

Οι φοιτητές που θα επιλεγούν, υποχρεούνται να έχουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης και ιδιωτική ασφάλεια Γενικής Αστικής Ευθύνης υπέρ Τρίτων και Ασφάλεια Προσωπικού Ατυχήματος.

Η τελική επιλογή θα γίνει  με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών.

Δικαιολογητικά: Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία (υπόψη Δρ. Νέλλης Κοντογιάννη) τα εξής δικαιολογητικά: (α) Αίτηση (συγκεκριμένη για το Erasmus+, την βρίσκετε στο ανάλογο πεδίο) (β) Αναλυτική βαθμολογία (γ) Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες: Δρ. Νέλλη Κοντογιάννη, nellycont@hotmail.com   τηλ.2106253406, 2108070686.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης: 19 Απριλίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ERASMUS+ 2019-2020

ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

που αφορά στην κινητικότητα δύο (2)  φοιτητών της Α.Ε.Α.Α. για Σπουδές, το χειμερινό εξάμηνο (Σεπτέμβριος 2019-Ιανουάριος 2020).

  1. στο Καθολικό Πανεπιστήμιο Leuven, Belgium, Faculty of Theology and Religious Studies (http:// theo.kuleuven.be/en/prospectivestudents/Socrates-Erasmus-exchange).

Επιχορήγηση Erasmus+: 470 ευρώ μηνιαίως (+200 ευρώ/μήνα για κοινωνικώς ευπαθείς, κατά κεφαλήν/ατομ. εισόδημα<7500 ευρώ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης: 19 Απριλίου 2019

  1. στο Comenius University, Bratislava, Slovak Republic, Evangelical Lutheran Theological Faculty (https://www.fevth.uniba.sk/).

Επιχορήγηση Erasmus+: 420 ευρώ μηνιαίως (+200 ευρώ/μήνα για κοινωνικώς ευπαθείς, ατομικό εισόδημα<7500 ευρώ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης: 10 Μαΐου 2019

Απαιτούμενο επίπεδο Αγγλικής γλώσσας: Β1

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ERASMUS+ έχουν φοιτητές/τριες της ΑΕΑΑ, που είναι υπήκοοι χώρας–μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών τους.

Η τελική επιλογή θα γίνει  με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών.

Οι φοιτητές που θα επιλεγούν, υποχρεούνται να έχουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης.

 

Δικαιολογητικά: Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία (υπόψη Δρ. Νέλλης Κοντογιάννη) τα εξής δικαιολογητικά: (α) Αίτηση (συγκεκριμένη για το Erasmus+, την βρίσκετε στο ανάλογο πεδίο) (β) Αναλυτική βαθμολογία (γ) Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες: Δρ. Νέλλη Κοντογιάννη, nellycont@hotmail.com   τηλ.2106253406, 2108070686.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ PDF


ΑΙΤΗΣΗ ΣΕ PDF

ΑΙΤΗΣΗ ΣΕ WORD