ΥΛΗ ΧΕΙΜ. ΕΞ. 2018-2019

1. ΝΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ. 5ο ΕΞ. Βιβλίο. Κ. Βαφειάδης, Περί τοιχογραφίας, Ζητήματα σημειωτικής και δεοντολογίας. ΟΛΟ

2. ΕΚΚΛ. ΜΙΚΡΟΤΕΧΝΙΑ. 7ο ΕΞ. Βιβλίο. Ch. Delvoye, Βυζαντινή τέχνη, σελ. 187-212, 439-468, 575-586.

3. ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ. 3ο ΕΞ. Φωτοτυπία, Ημερολόγιο Αρχαιολόγου, σελ. 1-50.

4. ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ. 3ο ΕΞ. Βιβλίο. το Α΄ κεφάλαιο.