Μαθήματα κ.Κ.Καραγκούνη εαρ. εξ.

α. Το μάθημα ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΗ-ΤΥΠΙΚΟ η' Εξαμήνου, θα διδάσκεται κάθε:

- Τρίτη  12.30 - 15.00

- Τετάρτη 12.30 - 15.00

 

β. Το μάθημα ΕΚΚΛΗΣ. ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ η' Εξαμήνου και Προγρ. Εξομοίωσης, θα διδάσκεται κάθε:

- Τετάρτη 12.30 - 15.00 (μαζί με το μάθημα ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΗ-ΤΥΠΙΚΟ η' Εξαμήνου)

 

γ. Το μάθημα ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ β' Εξαμήνου, θα διδάσκεται ως εξής:

- Πέμπτη, 09.00 - 11.15 (προχωρημένοι)

- Πέμπτη, 09.30 - 11.45 (αρχάριοι)