Ορκωμοσία 17-4-2019

Η ορκωμοσία θα τελεσθεί την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 ώρα 10:00 μετά τη Ευχέλαιο.

Οι απόφοιτοι που ορκίζονται καλούνται στις 17 Απριλίου να περάσουν από τη Γραμματεία ώρα 09:30 για να παραλάβουν τις βεβαιώσεις τους.