1-30 Μαΐου Αιτήσεις για Πρ.Εξομοίωσης Πτυχίου

Από 1 έως 30 Μαΐου 2019 θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία (με φαξ, εμέιλ, ταχυδρομικά και αυτοπροσώπως) αιτήσεις των αποφοίτων της Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών για εγγραφή στο Πρόγραμμα Εξομοίωσης Πτυχίου.

Δικαιολογητικά: Αίτηση (κλικ εδώ) , φωτοτυπία ταυτότητας, φωτοτυπία απολυτηρίου της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής.