Διορισμός κ.Κ.Καραγκούνη σε βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ475/Γ΄/3-4-2019 ο διορισμός του κ. Κώστα Καραγκούνη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή της ΑΕΑΑ με γν. αντικείμενο "Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική".