4 Ιουνίου αναπλήρωση ¨Δογματική¨

Θα πραγματοποιηθεί μάθημα Δογματικής (αναπλήρωση) την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 και ώρα 8.30- 11.00.