9 & 10 Μαΐου μαθήματα π.Θερμού

Στις 9 και 10 Μαΐου δεν θα γίνουν τα μαθήματα του π.Β.Θερμού.