Ύλη μαθημάτων εαρ. εξαμ. 2019

1. Ἐξάμ. 4. Εκκλ. Ἀργυροχρυσοχοία: Φωτοτυπίες στο Eclass

2. Εξάμ. 4. Ἐκκλ. Χρυσοκεντητική: Βλαχοπούλου, σελ. 32-51, 86-101, 239-146. Φωτοτυπία Eclass Επιτραχήλιο Μετεώρου

3. Εξαμ. 6. Χριστιανική τέχνη στην Ελλάδα (παλαιά Ι): Μπούρας σελ. 85-190

4. Εξάμ.6. Χριστιανικὴ τέχνη στην Ελλάδα (νεότερη ΙΙ): Βαφειάδης σελ. 16-20, 30-39. 48-75, 215-234, 246-249, 252.

5. Εξάμ. 8. Συντήρηση Αμφίων: Οι φοιτητές θα εξετασθούν πάνω στα Power points των παραδόσεων