ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞ.2019

ΠΙΣ

ΠΔΕΚ

Μόνο για τους φοιτητές επί πτυχίω θα γίνει εξέταση των μαθημάτων ¨Αγγλικών¨ (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄) την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 ώρα 11:00.

Κατόπιν επαναλαμβανόμενων αιτημάτων φοιτητών του ΠΙΣ και ΠΔΕΚ, οι οποίοι εργάζονται και ζητούν την εξέτασή τους άλλες ημέρες και άλλες ώρες εκτός του προγρἀμματος, ανακοινώνεται ότι η εξέταση των μαθημάτων ΠΙΣ και ΠΔΕΚ της 18ης και 19ης Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί τις ίδιες ημέρες, αλλά τις ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ώρες, από ώρα 17:00 και εξής.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

ΠΙΣ/ΠΔΕΚ: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α´ 18–6-2019 ώρες 17:00-19:00  ΓΡΑΠΤΑ ΠΙΣ/ΠΔΕΚ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΙΑ Β´ 18-6-2919 ώρες: 17:00-19:00 ΓΡΑΠΤΑ ΠΙΣ/ΠΔΕΚ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 19-6-19 ώρες 17:00-19:00 ΓΡΑΠΤΑ ΠΙΣ/ΠΔΕΚ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΚΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 19-6-2019 ώρες 17:00-19:00 ΓΡΑΠΤΑ ΠΙΣ ΠΗΓΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 18-6-2019 ώρες 19:00 και εξής ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΠΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 18-6-2019 ώρες: 19:00 και εξής ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΠΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 18-6-2019 ώρες 19:00 και εξής ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΠΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΓ ΟΡΟΥΣ 19-6-2019 ώρες 19:00 και εξής ΓΡΑΠΤΑ ΠΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΕΣΒΥΓΕΝΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΙΣΙΩΝ 19-6-2019 ώρες 19:00 και εξής ΓΡΑΠΤΑ

Τα μαθήματα της κ. Μαυροσκά Παλαιογραφία, Αισθητική Χριστιανικής Τέχνης και Διορθόδοξες-Διαχριστιανικές & Διαθρησκειακές Σχέσεις θα εξεταστούν λόγω απεργίας των ΜΜΜ, την Δευτέρα 24 Ιουνίου, ώρα 10-12.