Επιστημονική/Οργανωτική Επιτροπή

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

κ. Ανάργυρος Παπαρίδης  (Πρόεδρος)

Αναπληρωτής Καθηγητής, Α.Ε.Α.Α. (Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη)

κ. Αθανάσιος Καψάλης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Α.Ε.Α.Α. (Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία)

κ. Μιχαήλ Μαντζανάς

Αναπληρωτής Καθηγητής, Α.Ε.Α.Α. (Αρχαία Ελληνική & Βυζαντινή Φιλοσοφία)

Πρωτ. π. Βασίλειος Θερμός

Αναπληρωτής Καθηγητής, Α.Ε.Α.Α. (Ποιμαντική)

κ. Κων/νος Καραγκούνης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Α.Ε.Α.Α. (Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική)

Πρωτ. π. Δημήτριος Κουτσούρης

Επίκουρος Καθηγητής, Α.Ε.Α.Α. (Εκκλησιαστική Γραμματεία)

κ. Δημήτριος Πασσάκος

Επίκουρος Καθηγητής, Α.Ε.Α.Α.

 (Καινή Διαθήκη)

κ. Βασιλική Μαυροσκά

Επίκουρος Καθηγήτρια, Α.Ε.Α.Α. (Δογματική)

κ. Σπυριδούλα Κωσταρά

Επίκουρος Καθηγήτρια, Α.Ε.Α.Α. (Ψυχολογία της Επικοινωνίας)

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος:

Δρ Πρωτ. π. Δημήτριος Κουτσούρης(Επ. Καθηγητής, Εκκλ.Γραμματεία)

Μέλη:

Δρ Κων/νος Καραγκούνης  (Αν. Καθηγητής, Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική)

Δρ Σπυριδούλα Κωσταρά   (Επ. Καθηγήτρια, Ψυχολογία της Επικοινωνίας)

Δρ Μιχαήλ Μαντζανάς       (Αν.Καθηγητής, Αρχαία Ελληνική & Βυζαντινή Φιλοσοφία)

κ. Κλειώ Κοντογιάννη    (Ε.ΔΙ.Π.,MSC,Γραφικές Τέχνες-multimedia)

Δρ Αγγελική Κούκη     (Ε.ΔΙ.Π., Χημεία)

Δρ IωάννηςΚωτσαλάς    (Ε.ΔΙ.Π.,Φυσική και Χημεία)

κ. Χρήστος Παπακώστας   (Αποσπ. αυτόνομο διδακτικό έργο, MSC, Πληροφορική)

Δρ Δέσποινα Πάνου     (Ε.ΔΙ.Π., Αγγλική γλώσσα)

Δρ Αθανάσιος Παπαθανασίου    (Ε.ΔΙ.Π., Θεολογία)