Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων ακ. έτους 2019-2020

Το ακαδ. έτος 2019-2020 η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιείται κατά τις ώρες από 08.00 έως 16:00.