ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ Erasmus+/Ακ.έτος 2019-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ERASMUS+ 2019-2020

ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

  1. Στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου, στη Λευκωσία, για δύο μήνες, μέσα στο διάστημα Οκτωβρίου 2019-Απριλίου 2020 (ελεύθερη επιλογή διμήνου).

Ωράριο εργασίας (κατά προσέγγιση): Δευτέρα: 10:00-14:00, Τρίτη-Παρασκευή: 08:00-16:00, Σάββατο: 09:00-13:00

Παρέχεται δωρεάν στέγαση και σίτιση στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Καλός Σαμαρείτης», Λευκωσία.

Επιχορήγηση Erasmus+: 570 ευρώ μηνιαίως (+100 ευρώ/μήνα για κοινωνικώς ευπαθείς, κατά κεφαλήν/ατομικό εισόδημα < 7500 ευρώ). Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής άσκησης, χορηγείται στους φοιτητές σχετική  Βεβαίωση.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ERASMUS+ έχουν φοιτητές (άρρενες)  ΠΔΕΚ της ΑΕΑΑ, που είναι υπήκοοι χώρας–μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ολοκληρώσει το τρίτο ή τέταρτο έτος σπουδών τους.

Οι φοιτητές που θα επιλεγούν, υποχρεούνται να έχουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης και ιδιωτική ασφάλεια Γενικής Αστικής Ευθύνης υπέρ Τρίτων και Ασφάλεια Προσωπικού Ατυχήματος.

       2. Στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, Κωνσταντινούπολη, για ένα δίμηνο ή τρίμηνο (από Οκτώβριο ή Νοέμβριο 2019).

Παρέχεται δωρεάν διαμονή και σίτιση μέσα στη Σχολή. 

Ωράριο εργασίας (κατά προσέγγιση): Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00-16:00, Σάββατο: 09:00-12:00

Επιχορήγηση Erasmus+: 520 ευρώ μηνιαίως (+100 ευρώ/μήνα για κοινωνικώς ευπαθείς, κατά κεφαλήν/ατομικό εισόδημα <7500 ευρώ). Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής άσκησης, χορηγείται στους φοιτητές σχετική  Βεβαίωση.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ERASMUS+ έχουν άρρενες φοιτητές της ΑΕΑΑ, που είναι υπήκοοι χώρας–μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών τους.

Οι φοιτητές που θα επιλεγούν, υποχρεούνται να έχουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης και ιδιωτική ασφάλεια Γενικής Αστικής Ευθύνης υπέρ Τρίτων και Ασφάλεια Προσωπικού Ατυχήματος.

Η τελική επιλογή θα γίνει  με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών.

Δικαιολογητικά: Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία (υπόψη Δρ. Νέλλης Κοντογιάννη) τα εξής δικαιολογητικά: (α) Αίτηση (συγκεκριμένη για το Erasmus+, την βρίσκετε στο ανάλογο πεδίο) (β) Αναλυτική βαθμολογία (γ) Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

 

 

ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ με το ERASMUS+ για το εαρινό εξάμηνο (Ιανουάριος-Ιούνιος 2020).

Οι φοιτητές ΠΙΣ και ΠΔΕΚ (από το β΄έτος και πάνω) που ενδιαφέρονται να κάνουν σπουδές  με το Πρόγραμμα Erasmus+ σε κάποιο από τα Πανεπιστήμια με τα οποία η ΑΕΑΑ έχει συνάψει Δι-ιδρυματικη Συμφωνία, πρέπει να κάνουν αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες: Δρ. Νέλλη Κοντογιάννη, nellycont@hotmail.com   τηλ.2106253406, 2108070686.

 


ΑΙΤΗΣΗ ΣΕ WORD