Ωρολόγιο Πρόγραμμα χειμ. εξ. 2019-2020

Παρακαλούμε να ενημερώνεστε τακτικά για τυχόν αλλαγές.

16.10.2019 Aλλαγή ώρας στην ¨Ψυχολογία του Βάθους¨ Ζ΄

15.10.2019 Το μάθημα του Γ΄ εξαμήνου "ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ" θα διεξάγεται την ίδια μέρα, αλλά ώρες 12:00 - 14:00 και το μάθημα επίσης του Γ΄ εξαμήνου "ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ" την ίδια μέρα, ώρες 14:00 - 16:00.

10.10.2019 ΔΕΙΤΕ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α΄

 

ΠΡ. ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΠΡ.ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ

 

 

15.10.2019 Το μάθημα των Αγγλικών του Γ' εξαμήνου για τους φοιτητές του Ε' εξαμήνου ΠΔΕΚ θα διδάσκεται ημέρα Παρασκευή 8:00-10:00

ΠΡ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ