1 Οκτωβρ. ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΣ

Δείτε το Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, όπως ισχύει από 1 Οκτωβρίου 2019 ΕΔΩ.

Οι αντιστοιχίσεις των βαθμών  των παλιών μαθημάτων με των καινούριων μαθημάτων έχουν γίνει στον E-GNOMON, σύμφωνα με τις ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ που βλέπετε ΕΔΩ.

Στις περιπτώσεις που δύο ή περισσότερα μαθήματα (υποχρεωτικά κι επιλεγόμενα) του παλιού Προγράμματος συγχωνέυτηκαν σε ένα του Νέου Προγράμματος, το νέο μάθημα κατοχυρώθηκε στον φοιτητή αν εκείνος είχε κατοχυρώσει το Υποχρεωτικό μάθημα εκ των συγχωνευμένων.

Για τη λήψη Πτυχίου απαιτείται η κατοχύρωση όλων των  συνολικά 38 Υποχρεωτικών μαθημάτων και η κατοχύρωση τόσων επιλεγομένων, ώστε να συμπληρωθεί σύνολο 240 ECTS (διδακτικών μονάδων).

Οι διδακτικές μονάδες των μαθημάτων θα αναρτηθούν προσεχώς.

Για να δει ο κάθε φοιτητής ποια Υποχρεωτικά μαθήματα οφείλει, πρέπει να συγκρίνει αυτά που έχει κατοχυρώσει με αυτά που περιλαμβάνει το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φαοιτητές των τελευταίων ετών, πρέπει να παρακολουθήσουν και κατοχυρώσουν τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μαθήματα που πιθανά στο νέο πρόγραμμα ανήκουν σε προηγούμενα εξάμηνα.