7,8,9 Οκτωβ. Κατάταξη φοιτ. στα τμήματα ¨Αγγλικών¨

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Στο μάθημα των Αγγλικών οι φοιτητές θα διαχωριστούν σε επίπεδα αρχαρίων και προχωρημένων βάσει κατατακτηρίων εξετάσεων ως ακολούθως:

Οι φοιτητές του Ε' εξαμήνου του ΠΙΣ οφείλουν να προσέλθουν στις κατατακτήριες εξετάσεις του μαθήματος των Αγγλικών που θα διεξαχθούν  την Τρίτη 8 Οκτωβρίου  και ώρα 9 π.μ. στην αίθουσα Θ. Απαλλάσσονται των εξετάσεων όσοι κατέχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στην αγγλική γλώσσα επιπέδου Γ1 και Γ2  από το 2015 και μετά το οποίο οφείλουν να προσκομίσουν στην διδάσκουσα με την έναρξη των μαθημάτων (φωτοτυπία). Όσοι δεν προσέλθουν στις εξετάσεις, θα καταταγούν στο επίπεδο των αρχαρίων.

Τα παραπάνω ισχύουν και για τους φοιτητές του Α' εξαμ. του ΠΔΕΚ , οι οποίοι θα εξεταστούν την Δευτέρα 7 Οκτωβρίου και ώρα 11 π.μ. στην αίθουσα Η,

ενώ οι φοιτητές του Γ' εξαμ. του ΠΔΕΚ θα εξεταστούν την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου και ώρα 10 π.μ.στην αίθουσα Δ.