ΑΙΤΗΣΗ ERASMUS+ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 2020

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ με το ERASMUS+

για το εαρινό εξάμηνο (Ιανουάριος-Ιούνιος 2020).

 

Οι φοιτητές ΠΙΣ και ΠΔΕΚ που ενδιαφέρονται να κάνουν σπουδές με το Πρόγραμμα Erasmus+ σε κάποιο από τα Πανεπιστήμια με τα οποία η ΑΕΑΑ έχει συνάψει Δι-ιδρυματικη Συμφωνία, να επικοινωνήσουν με την Δρ Νέλλη Κοντογιάννη.