ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ERASMUS+ ΣΠΟΥΔΕΣ 2020

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ με το ERASMUS+

για το εαρινό εξάμηνο (Ιανουάριος-Ιούνιος 2020).

 

Οι φοιτητές ΠΙΣ και ΠΔΕΚ που ενδιαφέρονται να κάνουν σπουδές το επόμενο εξάμηνο  με το Πρόγραμμα Erasmus+ σε κάποιο από τα Πανεπιστήμια με τα οποία η ΑΕΑΑ έχει συνάψει Δι-ιδρυματικη Συμφωνία, πρέπει να κάνουν αίτηση ως τις 31 Οκτωβρίου 2019.