18-29 Νοεμβ. αιτήσεις για Ορκωμοσία

Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους κατά την εξεταδστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2019 καλούνται να υποβάλουν αίτηση για να ορκισθούν και να λάβουν το πτυχίο τους, από 18-29 Νοεμβρίου 2019 (Aυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στη Γραμματεία ώρες και ημέρες υποδοχής,  ή στέλνοντας ηλεκτρονικά την αίτηση στο info.foit@aeaa.gr).

Η ημερομηνία της ορκωμοσίας (εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2019) θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί προσεχώς.