ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

 

Από την Γραμματεία της ΑΕΑΑ ανακοινώνεται ότι με ομόφωνη απόφαση των παρόντων μελών του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου κατἀ την συνεδρίασή του την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, είναι στο εξής υποχρεωτική η συμμετοχή όλων των φοιτητών της ΑΕΑΑ (και των τριών Προγραμμάτων Σπουδών: ΠΙΣ, ΠΔΕΚ και Εξομοίωσης) στο μάθημα των Ιερών Ακολουθιών (κάθε Τετάρτη 8.00 - 11.00 π.μ.). Η συμμετοχή και η τεκμηρίωση της παρακολουθήσεως του μαθήματος θα διεξάγεται υπό το ακόλουθο καθεστώς:

 

- Κανείς φοιτητής δεν θα μπορεί να λάβει Πτυχίο, εάν προ της ορκωμοσίας του δεν προσκομίσει στη Γραμματεία τη σχετική καρτέλα παρουσιών με συμπληρωμένο τον απαιτούμενο αριθμό παρουσιών του στις Ιερές Ακολουθίες.

 

- Ο απαιτούμενος αριθμός παρουσιών στις Ιερές Ακολουθίες ανά εξάμηνο είναι για μεν τους φοιτητές του ΠΙΣ 8/12, δηλαδή, 8 παρουσίες στις 12 εβδομάδες εκάστου εξαμήνου (δικαίωμα απουσιών κατά το 1/3 των μαθημάτων). Επομένως: Για την λήψη Πτυχίου απαιτούνται 8 εξάμηνα x 8 παρουσίες / εξάμηνο = 64 παρουσίες.

Οι φοιτητές του ΠΔΕΚ θα πρέπει να συμπληρώσουν 4/12 ανά εξάμηνο, δηλαδή, 4 παρουσίες στις 12 εβδομάδες εκάστου εξαμήνου. Επομένως: Για την λήψη Πτυχίου απαιτούνται 8 εξάμηνα x 4 παρουσίες / εξάμηνο = 32 παρουσίες.

Οι φοιτητές του Προγράμματος Εξομοίωσης Πτυχίου θα πρέπει να συμπληρώσουν 4/12 ανά εξάμηνο, δηλαδή, 4 παρουσίες στις 12 εβδομάδες εκάστου εξαμήνου. Επομένως: Για την λήψη Πτυχίου απαιτούνται 2 εξάμηνα x 4 παρουσίες / εξάμηνο = 8 παρουσίες.

 

- Η ανωτέρω απόφαση του Α.Σ. σε καμία περίπτωση δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Αναλυτικότερα: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Οι φοιτητές οι οποίοι κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος βρίσκονται στο Ζ΄ εξάμηνο, για τη λήψη Πτυχίου τους θα πρέπει να συγκεντρώσουν 10 παρουσίες (2 για το υπολοιπόμενο τρέχον χειμερινό εξάμηνο και 8 για το εαρινό).

Οι φοιτητές οι οποίοι κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος βρίσκονται στο Ε΄ εξάμηνο, για τη λήψη Πτυχίου τους θα πρέπει να συγκεντρώσουν 26 παρουσίες (2 για το υπολοιπόμενο τρέχον χειμερινό εξάμηνο και 24 για τα επόμενα 3 εξάμηνα).

Οι φοιτητές οι οποίοι κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος βρίσκονται στο Α΄ και στο Γ΄ εξάμηνο, για τη λήψη Πτυχίου τους θα πρέπει να συγκεντρώσουν 64 και 48 παρουσίες, αντιστοίχως, δεδομένου ότι ευρίσκονται ήδη υπό καθεστώς υποχρεωτικών παρουσιών.

Οι επί πτυχίω φοιτητές (όσοι έχουν ολοκληρώσει και το Η΄ εξάμηνο) θα πρέπει να συγκεντρώνουν 2 παρουσίες ανά εξάμηνο, έως την ολοκλήρωση των μαθημάτων τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΕΚ:

Οι φοιτητές οι οποίοι κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος βρίσκονται στο Ζ΄ εξάμηνο, για τη λήψη Πτυχίου τους θα πρέπει να συγκεντρώσουν 5 παρουσίες (1 για το υπολοιπόμενο τρέχον χειμερινό εξάμηνο και 4 για το εαρινό).

Οι φοιτητές οι οποίοι κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος βρίσκονται στο Ε΄ εξάμηνο, για τη λήψη Πτυχίου τους θα πρέπει να συγκεντρώσουν 13 παρουσίες (1 για το υπολοιπόμενο τρέχον χειμερινό εξάμηνο και 12 για τα επόμενα 3 εξάμηνα).

Οι φοιτητές οι οποίοι κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος βρίσκονται στο Α΄ και στο Γ΄ εξάμηνο, για τη λήψη Πτυχίου τους θα πρέπει να συγκεντρώσουν 32 και 24 παρουσίες, αντιστοίχως, δεδομένου ότι ευρίσκονται ήδη υπό καθεστώς υποχρεωτικών παρουσιών.

 

 

ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ..

 

- Κάθε φοιτητής θα λάβει ειδική καρτέλα παρουσιών, την οποία θα φέρει μαζί του κάθε Τετάρτη, θα την τοποθετεί κατά την είσοδό του στο παρεκκλήσιο της ΑΕΑΑ σε ειδικό φάκελο και θα την παραλαμβάνει από την Γραμματεία την Πέμπτη το πρωί ή μία από τις επόμενες ημέρες, υπογεγραμμένη από τον καθηγητή κ. Καραγκούνη. Οι καρτέλες θα γίνονται δεκτές το αργότερο έως τις 8.15 π.μ.. ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ.

 

- Όλοι ανεξαιρέτως οι κληρικοί φοιτητές της ΑΕΑΑ θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά και 1 συμμετοχή ανά εξάμηνο στην τέλεση των Ιερών Ακολουθιών, βάσει προγράμματος, το οποίο θα καταρτίζεται στην αρχή κάθε εξαμήνου σε συνεργασία με τους αρμόδιους καθηγητές της ΑΕΑΑ. Οι συμμετοχές των στις ιεροπραξίες θα σημειώνονται σε ειδικές καρτέλες, διαφορετικές από τις τις καρτέλες παρουσιών, με την ίδια διαδικασία που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο.

 

- Για την αρτιότερη επιτέλεση των Ιερών Ακολουθιών θα καταρτισθούν πίνακες υποδιακόνων, εκκλησιαστικών, αναγνωστών, ιεροψαλτών, τυπικάρηδων, κανοναρχών, ισοκρατών και νεωκόρων, οι οποίοι θα διακονούν εκ περιτροπής ανά δύο (ένας με σχετική εμπειρία μαζί με έναν χωρίς σχετική εμπειρία), βάσει προγράμματος, το οποίο θα καταρτίζεται στην αρχή κάθε εξαμήνου σε συνεργασία με τους αρμόδιους καθηγητές της ΑΕΑΑ. Κάθε φοιτητής θα είναι ελεύθερος να επιλέξει το διακόνημα που επιθυμεί, θα είναι όμως υποχρεωτική η ενεργός συμμετοχή του σε τουλάχιστον ένα εξ αυτών. Οι νεωκόροι, εκκλησιαστικοί και υποδιάκονοι θα συνεργάζονται στενά με τους εκάστοτε λειτουργούντες κληρικούς και τους αρμόδιους καθηγητές, οι οποίοι και θα είναι υπεύθυνοι για την εύρυθμη επιτέλεση των ιερών Ακολουθιών. Οι αναγνώστες, ιεροψάλτες, τυπικάρηδες, κανονάρχες και ισοκράτες θα ορίζονται από τον αρμόδιο καθηγητή κ. Καραγούνη.

 

- Δυνητικά, μπορούν να ορίζονται και άλλα συναφή διακονήματα, όπως φωτογράφων, φωτορεπόρτερ, βιντεοληπτών, φροντιστών της Χορωδίας (για τα ράσα, τις φωτοτυπίες κ.τ.ό.), βοηθών στη διαδικασία παρουσιών, και άλλα. Η συμμετοχή σε αυτά θα είναι απαλλακτική από τα προαναφερθένα λειτουργικά διακονήματα.

 

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΔΙΕΥΘΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕ ΝΕΩΤΕΡΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.