5 Δεκεμβ. Μαθήματα κ. Κωσταρά

Την Δευτέρα 2/12/2019 δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα ''Εισαγωγή στην Ψυχολογία'' και ''Ψυχολογία της Θρησκείας'' της κ. Κωσταρά.

Το μάθημα  ''Εισαγωγή στην Ψυχολογία'' θα αναπληρωθεί την Πέμπτη 5/12/2019 την ίδια ώρα και το μάθημα  ''Ψυχολογία της Θρησκείας'' θα αναπληρωθεί επίσης την Πέμπτη 5/12/2019.