15 Ιανουαρ. αναπλήρωση μάθημ. κας Θεοδωροπουλου

Την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου θα γίνει αναπλήρωση στα μαθήματα Υλικά και τεχνικές κατασκευής βιβλίων και Συντήρηση βιβλίων-κωδίκων-εγγράφων στις 4μμ Α.Θεοδωροπούλου