ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ERASMUS+ 2020-2021 ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ERASMUS+ 2020-2021

ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

Οι φοιτητές ΠΙΣ και ΠΔΕΚ που ενδιαφέρονται να κάνουν σπουδές κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 με το Πρόγραμμα Erasmus+ σε κάποιο από τα Πανεπιστήμια με τα οποία η ΑΕΑΑ έχει συνάψει Δι-ιδρυματικη Συμφωνία (πληροφορίες https://www.aeaa.gr/UserFiles/files/symfonies(1).pdf), να επικοινωνήσουν με την Δρ Νέλλη Κοντογιάννη.

Η τελική επιλογή θα γίνει  με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών.

Δικαιολογητικά: Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία (υπόψη Δρ. Νέλλης Κοντογιάννη) τα εξής δικαιολογητικά: (α) Αίτηση (συγκεκριμένη για το Erasmus+, την βρίσκετε στο ανάλογο πεδίο) (β) Αναλυτική βαθμολογία (γ) Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες: Δρ. Νέλλη Κοντογιάννη, nellycont@hotmail.com   τηλ.2106253406, 2108070686.