24 Μαρτ. Μαθήματα κ.Παπαπαναγιώτου

Οι φοιτήτριες/φοιτητές που παρακολουθούν τα μαθήματα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ Ι ΚΑΙ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Ι και μόνο για το θεωρητικό μέρος αυτών, πρέπει να εγγραφούν σε συγκεκριμένη πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης διαμέσου link που τους έχει αποσταλεί στα προσωπικά emails που έχουν δηλώσει στο e class.

Επίσης οι φοιτήτριες/φοιτητές πρέπει ανελλιπώς να ενημερώνονται μέσω eclass αλλά και των προσωπικών τους emails.