4-31 Μαΐου Αιτήσεις για Εξομοίωση

Οι αιτήσεις για ένταξη στο Πρόγραμμα Εξομοίωσης 2020-2021 θα γίνονται δεκτές από 4 έως 31 Μαΐου 2020. Υποβολή ηλεκτρονικά στην ηλ. διεύθυνση: info.foit@aeaa.gr .

Δικαιολογητικά: Αίτηση, φωτοτυπία ταυτότητας και φωτοτυπία Απολυτηρίου Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής.