14 Μαΐου ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ

Οι φοιτητές ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ (συμπληρωμένα 4 έτη σπουδών/εγγραφή 2016 και πίσω), που σκοπεύουν να δώσουν εξετάσεις σε κάποιο από τα μαθήματα χειμερινών εξαμήνων, καλούνται να ενημερώσουν σχετικά τον κάθε διδάσκοντα, στέλνοντας εμέιλ (https://www.aeaa.gr/view_cat.php?cat_id=337&back=1 και https://www.aeaa.gr/view_cat.php?cat_id=338).

Στο mail θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία τους καθώς και το μάθημα στο οποίο προτίθενται να εξετασθούν. Η ενέργεια είναι υποχρεωτική.