14 Μαΐου ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΛΙΟΙ

Όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει ΕΑΡΙΝΑ  μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει και τα χρωστούν από ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ, για να μπορέσουν να τα εξετασθούν, πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα και να ενημερώσουν τους διδάσκοντες, γιατί οι φετινοί φοιτητές που διδάσκονται τα μαθήματα στο τρέχον εξάμηνο, πιθανόν να εξετασθούν εξ' αποστάσεως ή μέσω εργασιών.

Στο μήνυμα να αναγράφονται τα στοιχεία του φοιτητή.

Σε κάθε περίπτωση, για να γίνει δεκτός σε εξέταση ο φοιτητής, πρέπει να έχει εγγραφεί στο e-class.