25 Μαΐου-2 Ιουνίου

Από 25.5.2020 έως και 2.6.2020 θα γίνουν στη Σχολή εργαστηριακά μαθήματα στα μαθήματα του κ Παπαναγιώτου. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο E-Class.