30 Μαΐου ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Παράλληλα με τις βεβαιώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις, που θα μπορούν να παίρνουν ε[ιτόπου οι φοιτητές που εξετάζονται στη σχολή,

όσοι εξετασθούν εξ'αποστάσεως, θα μπορούν επίσης να παίρνουν σχ. βεβαίωση από τη Γραμματεία, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Παρακαλούμε οι βεβαιώσεις να ζητούνται με ηλεκτρονικό μήνυμα στο info.foit@aeaa.gr , όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του φοιτητή, το μάθημα με τον κωδικό μαθήματος, η ημερομηνία εξέτασης, ο τρόπος εξέτασης (στη σχολή ή εξ'αποστάσεως) και ο καθηγητής που εξέτασε.

Οι βεβαιώσεις θα αποστέλλονται μετά από επιβεβαίωση του εξεταστή καθηγητή.