4 Ιουνίου ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2020

Αιτήσεις για στεγαστικό επίδομα: Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 έως και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020.