ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΛΛΑΓΕΣ.

Οι εξετάσεις των μαθημάτων του κ. Αν. Παπαρίδη είναι Τρίτη 29 και Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 ώρα 09:00 ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ  (Στο Πρόγραμμα αναγράφεται από λάθος Δευτέρα αντί Τρίτης).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020