ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπ. Παιδείας, η χρήση μάσκας από τους φοιτητές, τόσο στους εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους των Σχολών, ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.