1.9.2020 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολιτείας, στις Δημόσιες υπηρεσίες η εξυπηρέτηση του κοινού πρέπει κατά προτίμηση να γίνεται εξ'αποστάσεως και μόνο για επείγοντα κατόπιν ραντεβού.

Ως εκ τούτου, παρακαλείσθε να απευθύνετε τα αιτήματά σας προς τη Γραμματεία μέσω κυρίως ηλ. μηνυμάτων (info.foit@aeaa.gr, info@aeaa.gr) .