Εξέταση ¨Τάξις, Λόγος, Μέλος¨ Β΄εξ.

"Από τον καθηγητή κ. Καραγκούνη ανακοινώνεται ότι η ύλη του Μαθήματος ΤΛΜ Β΄ Εξαμ.για τις επαναληπτικές εξετάσεις της περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 περιλαμβάνει:

Α. 13 μικρές εργασίες (7 Τυπικού, 4 Υμνολογίας, 1 Ιστορίας και 1 Θεολογίας του Μέλους.

Β. Προφορική Εξέταση στην Εμμελή Ανάγνωση.

Γ.  Προφορική Εξέταση στις Ασκήσεις 5-7, 13-20 και 26-30.

Δ. Προφορική Εξέταση Παραλλαγής και Μέλους στα Λειτουργικά του Πλ.Δ ήχου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όσοι φοιτητές δεν έχουν λάβει Εργασίες, πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με τον καθηγητή.

 

Καλή επιτυχία σε όλους."