Εξέταση ¨Τάξις, Λόγος, Μέλος¨ Α΄εξ.

"Από τον καθηγητή κ. Καραγκούνη ανακοινώνεται ότι οι επαναληπτικές εξετάσεις της περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 του Μαθήματος ΤΛΜ Α΄ Εξαμ. περιλαμβάνουν:

Α. Προφορική Εξέταση στο Τυπικό

    1. Γένεση - εξέλιξη της Χριστιανικής Λατρείας και του Τυπικού.

    2. Κοσμικό και Μοναστικό Τυπικό.

    3. Μέρη του Ναού, Ιερά Σκεύη και Ιερά Άμφια σε συνάφεια με το Τυπικό.

    4. Λειτουργικά Βιβλία του Ι. Βήματος (του Ιερέως) και του Ι. Αβναλογείου (του Ψάλτου).

    5. Περιεχόμενο και Διάρθρωση των Λειτουργικών Βιβλίων.

    6. Εορτολογικοί Κύκλοι

    7. Τελετουργικοί Κύκλοι

    

Β. Προφορική Εξέταση στην  Υμνολογία (από τις σημειώσεις του καθηγητού).

 

Γ.  Προφορική Εξέταση στην Θεολογία τοῦ Μέλους (όλο το βιβλιαράκι "Ζητήματα Θεολογίας της Ψαλτικής Τέχνης").

 

Δ. Προφορική Εξέταση στην Εμμελή Ανάγνωση (στο Τρισάγιον και στο Σύμβολον της Πίστεως) με ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ.

 

Ε. Προφορική Εξέταση στις Ασκήσεις 1-4 και 8-12 (από το Φυλλάδιο της Προθεωρίας)

 

ΣΤ. Προφορική Εξέταση Παραλλαγής στα "Κύριε ελέησον" και "Παράσχου Κύριε" των Λειτουργικών του Πλ.Δ ήχου  (από το Φυλλάδιο της Προθεωρίας).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εναλλακτικώς, οι φοιτητές μπορούν να αναλάβουν την συγγραφή μίας απαλλακτικής εργασίας για κάθε μία από τις Ενότητες Α΄ (Τυπικού), Β΄ (Υμνολογίας) και Γ΄ (Θεολογίας του Μέλους). 

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να λάβουν Εργασίες, πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με τον καθηγητή.

 

Καλή επιτυχία σε όλους."