Επιλεγόμενα Μαθήματα κ.Κ.ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ

"Ο καθηγητής κ. Καραγκούνης ενημερώνει τους αγαπητούς φοιτητές σχετικά με τα Μαθήματά του Επιλογής:

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ) Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΠΑΠΑΔΙΚΗ) Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

Οι κ.κ. φοιτητές που επιθυμούν να δηλώσουν τα ανωτέρω Επιλεγόμενα θα πρέπει να βρίσκονται σε ανάλογο με αυτά επίπεδο γνώσης και δεξιότητας της Ψαλτικής. Δεν μπορούν να τα παρακολουθήσουν, δηλαδή, αρχάριοι στην Ψαλτική. 

Για το λόγο αυτό, πρέπει, όσοι ενδιαφέρονται για τα συγκεκριμένα Επιλεγόμενα, ΠΡΙΝ ΤΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ, να επικοινωνήσουν ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΣ με τον καθηγητή στο τηλ. 6947774674.

 

Καλή Ακαδημαϊκή Χρονιά"