6 Νοεμβρίου Παρακολούθηση μαθημάτων/ Εγγραφή στο E-Class

Επισημαίνεται προς τους φοιτητές ότι η εγγραφή στο E-CLASS και η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και δεν αρκεί η δήλωση των μαθημάτων στο E-GNOMON για να κατοχυρωθεί δικαίωμα εξέτασης.