18 Νοεμβρίου Διορισμός κ.Αθ.Παπαθανασίου ως Δ.Π. της ΑΕΑΑ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1834/Γ'/16.11.2020 ο διορισμός του κ. Αθανασίου Παπαθανασίου σε οργανική θέση  Διδακτικού Προσωπικού (Δ.Π.) της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιεραποστολική. Διαπολιτισμική χριστιανική μαρτυρία και διάλογος».