24 Νοεμβρίου Αιτήσεις για ορκωμοσία

Καλούνται οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου να υποβάλουν στην Γραμματεία αίτηση για ορκωμοσία και απονομή πτυχίου.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από 24 Νοεμβρίου ως 9 Δεκεμβρίου 2020, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (info.foit@aeaa.gr) ή με ταχυαποστολή (ΟΧΙ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ / OXI FAX).

Βρείε τη σχετική αίτηση στην παρούσα ιστοσελίδα ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ/ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ: ( https://www.aeaa.gr/full_product.php?prod_id=23&page=0 ).

Η ημερομηνία και οι λεπτομέρειες της ορκωμοσίας θα αναρτηθούν προσεχώς.