Β´ Διεπιστημονικό Συνέδριο ΑΕΑΑ 12- 14 Μαΐου 2021 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΣΥΝΔΕΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: https://zoom.us/j/95174980692

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

CALL FOR PAPERS