ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020: ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

 

15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021: ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

 

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΕΩΣ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

 

22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021: ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

 

7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021: ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

 

8 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021