Εξετάσεις μαθημάτων κας Κούκη

Τα μαθήματα της κα Κούκη θα εξετασθούν προφορικά (με εξαίρεση το μάθημα σύγχρονα επικαλυπτικά υλικά, όπου οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να αξιολογηθούν είτε προφορικά είτε με εργασία).

Το link στο οποίο θα συνδέονται οι φοιτητές για την προφορική εξέταση είναι 

https://meet39.webex.com/meet/pr1264693794

Οι φοιτητές θα εξετάζονται με την κάμερα τους ανοιχτή.