Διαδικτυακά μαθήματα κας Κούκη

 

Oι φοιτητές που θέλουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της κας Αγγελικής Κούκη να συνδέονται στο link https://meet39.webex.com/meet/pr1264693794