ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να συμμετέχετε στις ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ:

https://conference.aeaa.gr/b/v72-q4v-yzq